Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten/reservaties afgesloten door Les Jardins de Durbuy

1. De organisator en/of bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

2. Het online en/of offline aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.

3. Vraat de klant om een wijziging, dan kan de organisator en/of bemiddelaar onkosten aanrekenen die daardoor ontstaan.

4. Het voorschot dient binnen de 60 dagen voor aankomst betaald te worden. Bij gewone boekingen bedraagt het voorschot 40% van de huurprijs. Het saldo van het huurbedrag dient, 30 dagen voor de huuraanvangsdatum te zijn vereffend, zoniet kan de boeking worden geannuleerd. Bij boekingen binnen 30 dagen voor de huuraanvangsdatum moet het volledige bedrag ineens betaald worden binnen de 5 dagen.

5. Op iedere boekingsbevestiging/factuur, die geheel, dan wel gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande aanmaning intrest verschuldigd met een vast minimum bedrag van 50,00€ per boekingsbevestiging/factuur, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Even eens zijn wij alsdan gerechtigd de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in ons bezit zijn en iedere bestelling of lopend contract op te schorten dan wel te vernietigen.

6. Annuleringsvoorwaarden:

  • tot 60 dagen voor de huuraanvangsdatum kunt u kosteloos annuleren
  • 60- 30 dagen voor de huuraanvangsdatum verliest u het voorschot ( = 40% van het totale bedrag)
  • 30 -14 dagen voor de huuraanvansdatum verliest u 75% van het totale bedrag.
  • < 14 dagen voor de huuraanvangsdatum annuleren, dan verliest u het volledige bedrag

7. Alle telefonische en online-boekingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden. Er is geen retentierecht voorzien bij de reservatie van een bungalowverblijf.

8. Alle vakantiegangers dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglementen die gelden op het park. Het zich niet houden aan het huishoudelijk reglementen kan verwijdering van het park tot gevolg hebben, zonder dat de huursom of een gedeelte ervan terugbetaald wordt.
De vakantieganger is eveneens verplicht de tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde artikelen te vergoeden, ongeacht of deze schade en/of verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van hemzelf of derden.

9. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor verlies, diefstal, schade, lichamelijk letsel of ongevallen veroorzaakt aan personen of goederen, tijdens of ten gevolge van een verblijf. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor het onklaar of eventueel buiten werking geraken van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen. Klachten hierdoor ontstaan zijn niet vatbaar voor terugbetaling.

10. Klachten tijdens het verblijf moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier gemeld worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

11. Bij alle reserveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande prijsnoteringen (prijswijzigingen voorbehouden).
Kennelijke drukfouten binden ons niet.

12. Minderjarigen zijn toegestaan mits begeleiding van een meerderjarige of indien schriftelijke toelating van de ouders.

13. Op de aankomstdag kan u terecht van 15.00 tot 17.00 u (onder voorbehoud van wijziging) en op de vertrekdag dient u het verblijf te verlaten vóór 10.00 u.

14. Bezetting van de accommodaties: het maximum aantal personen per bungalow mag in geen geval overschreden worden.

15. Het is ten strengste verboden om in de bungalows te roken. Elke inbreuk op deze regel zal leiden tot een schadevergoeding van € 250. Indien er vastgesteld wordt dat het gezelschap bestaat uit één of meerdere huisdieren die op voorhand niet zijn aangegeven tijdens het maken van uw boeking telefonisch of online, wordt er een supplement van € 250 aangerekend per niet aangegeven huisdier.

16. Acties, voordelen en promoties zijn niet cumuleerbaar met andere voordelen, noch terugbetaalbaar in speciën.

17. Uitgegeven vouchers hebben een vaste waarde en worden uitgeschreven op naam van de originele boeker, deze voucher is dan toepasbaar voor het maken van een nieuwe boeking. Deze voucher is onderhevig aan de huurprijzen, acties, promoties, ... op het moment van de nieuwe boeking. Eveneens hebben de vouchers een beperkte geldigheid, deze staat vermeld op de voucher. Eens deze periode voorbij is, is de voucher niet meer in te ruilen om een boeking te maken. Resterende waardes van niet volledig opgebruikte vouchers en vouchers die buiten hun geldigheidsperiode vallen worden niet terugbetaald.

18. De prijzen en voorwaarden zijn indicatief en kunnen aangepast worden aan de voorwaarden, opgesteld door de verkoper.

19. Publicatie: door akkoord te gaan met de algemene verhuurvoorwaarden, geeft u de toestemming aan de organisator/bemiddelaar om het portretrecht af te staan. Het is voor de organisator/bemiddelaar dus perfect mogelijk om foto's te maken van het gehele reisgezelschap tijdens hun vakantie. Deze foto's mogen gebruikt worden op de sociale media, website en brochure. Kortom op alle interne & externe kanalen van de organisator/bemiddelaar. Wenst u als bezoeker dit niet toe te staan, dan verzoeken wij de organisator/bemiddelaar hiervan schriftelijk voor aanvang van hun vakantie van op de hoogte te stellen.

"Les Jardins de Durbuy gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Les Jardins de Durbuy en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken.


Les jardins de Durbuy
Orava Bv

BTW BE 069.967.919
info@lesjardinsdedurbuy.be
+32 86 65 03 77

Réservations

Réservez votre bungalow